Filterboble og Ekkokammer


I denne bloggen, så skal jeg skrive om hva Filterboble er og hva Ekkokammer er? og hvilke påvirkninger og konsekvenser de utgjør i samfunnet.

Hva er Filterboble?
Filterboble handler om å samle inn informasjonen av tidligere nettsøk man har vært på, og deretter setter det sammen til et forslag til det nye søk basert på brukerens interesse. Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett  som kan føre til ensretting og hos stagnasjon enkeltbrukere eller grupper.

Til daglig mottar vi informasjon og nyheter fra de ulike sosiale medier og søkmotorer. I en filterboble så bestemmer jo vi ikke selv på hva vi ønsker å motta av informasjon eller hva som skal filtreres bort, algoritmene tar det seg av.

Hva er Ekkokammer?

Ekkokammeret er en metaforisk beskrivelse. Beskrivelse som beskriver en situasjon der ideer, informasjon eller oppfatninger forsterkes gjennom gjentatt kommunikasjon og repetisjon. I Ekkokammeret ignorerer vi gjerne meninger og fakta, så det er lite rom for motstridende synspunkter. Det du ser etter eller det du leser blir mer bekreftet. Det ligger i ordet ekkokammeret, hvis du sier «hvordan går det», fortsetter det og fortsetter. Det samme skjer på internett at de følger deg og ser hva du leser.
Det har vært mye snakk om algoritmer i høst, men hva ligger egentlig bak ordet? Algoritmen brukes oftest av informatikere og matematikere og beskriver på en enkel måte hvordan man utfører operasjoner for å løse et problem.
En algoritme er en steg-for-steg oppskrift eller prosedyre.

Hva betyr det at algoritmer i stor grad bestemmer hva som får oppmerksomheten vår og hva som skjules? Da vil dette være en utfordring siden det er sjelden artikler som dekker ulike perspektiver på en gitt sak, men algoritmen gir resultater som man ofte er enig i. Når denne informasjonen kommer ut, produserer den det vi kaller et ekkokammer, et slags digitalt rom med enhetlig informasjon som gir søkeresultater som samsvarer med dine meninger.

Hvordan unngå filterbobler?

Den aller beste metoden for å unngå filterbobler er rett å slett å bruke det som kalles «Privat nettleser modus» På denne måten så vil ikke nettleseren huske hva du har søkt på før og det lagrer ikke igjen loggen på nettleseren. Så det er den beste måten får å unngå filterboble i hverdagen.

Her ser du privar nettlesing-modus på Apple, for å unngå filterboble.

Konsekvenser med Filterboble?

Pariser Hevder at det å bli fanget i en filtrerende boble, og dermed ikke utsette oss selv for informasjon som kan undergrave eller utvide vårt syn på verden, har farlige og utilsiktede konsekvenser.

Ved kun å motta informasjon som bekrefter det vi allerede vet, eller aldri møte motforestillinger eller korrigere tanker og argumenter, kan du miste evnen til å utvikle ny innsikt og nye holdninger. Dette vil svekke det sentrale demokratiprinsippet om at meninger korrigeres ved å bryte hverandre, noe som til syvende og sist kan være negativt for både brukere og demokrati.
– Eli Pariser, The filter bubble 2011.

Kilde: https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html
https://dig2100.no/filterbobler-og-politikk-et-okende-problem-2/
https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html
https://snl.no/filterbobleLegg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *