Hva er Bærekraftigmål?


Vi hører ofte ordet bærekraft, men hva er det egentlig bærekraft hjelper oss som personer å være bærekraftig, skal komme litt mer detaljert på hva bærekraft er.

det er en aktivitet, en beslutning eller noe annet man mener at det passer godt som del av en bærekraftig utvikling, som da kalles ofte for bærekraftig. For eksempel så snakker vi noen om bærekraftige prosjekter eller design. Man kan si også at man vil satse mer på å bli mer bærekraft, men det vil da si at man må gjøre mer på å passe med til en bærekraftig utvikling, men man kan også samtidig vurdere bærekraftig dersom det er bærekraftig også videre

Vi hører ofte på internett om Fn’s bærekraftig mål, men hva er det egentlig?

FNs bærekraftsmål er en verdens plan for å utrydde blant annet fattigdom, bekjempe ulikhet mellom kjønn spesielt og stoppe klimaendringene innen 2030.  FNs bærekraftsmål består med blant annet 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles i global retning for alle landene, næringsliv og sivilsamfunn.

Det vil da si, som person som skal følge bærekraftig målene til Fn med klimaendringene, bør man blant annet ikke kaste mat som snart går ut på dato eller forsøple rundt. Man bør tenke riktig siden det er det som påvirker oss og naturen og spesielt CO2. Hvis alle folk kunne ha bidrat med det, så hadde verden blitt mye enklere enn det folk virkelig tror

Er det noe forskjell mellom miljøvennelig og bærekraft?

Hvis du ser på de ordene, så ser man klartat det ikke er noe stor forskjell, men orden er ikke det samme Miljøvennlig er en betegnelse på tiltak som hevder redusert, på lite skade på natur, miljø eller økosystemer. Begrepet blir brukt som å skade mindre natur enn til vanlig. Bærekraft er en regel for livet på jorda. det vil si at vi bør leve på en måte som da gjør at vi får det vi trenger i hverdagen, uten om å skade blant annet mennesker eller vår natur.

Kilde:
https://snl.no/b%C3%A6rekraft
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8vennlig#:~:text=Milj%C3%B8vennlig%20er%20en%20betegnelse%20p%C3%A5,det%20som%20ellers%20er%20vanlig.
https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-for-dummies


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *