Kategori: Uncategorized

 • Fn’s Bærekraftigmål

  Hva er Fn’s Bærekraftigmål? FNs bærekraftsmål er en felles plann so skal kjempe for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet med spesielt kjønnene og stoppe blant annet klimaendringene innen 2030.  FNs bærekraftsmål består av blant annet med 17 mål og 169 delmål. Enn av målene så skal det fungere som en felles global retning for alle land i…

 • Transfermarked i Fotball siste 20-30 årene

  Skal skrive om, hvordan transfermarked har påvirket siste 20-30 årene, siden stadig så er det spillere som er verdt flere millioner enn de fotballspillere som er veldig talentfulle var ikke verdt så mye som det er til dagens Tenker fotballspillere dagens bare på penger? Dagens fotballspillere tenker bare på penger, siden idag så er transfermarkedet…

 • Oppsumering av Digital markedsføring så langt!

  Da er vi ferdig med det første delen av kurset i Digital Markedsføring. Vi starta med vår aller første forelesning i begynnelsen av januar og helt nå til 1.februar, så nå har vi eksamen til 15.februar. Jeg har klart meg helt greit, selv om jeg hadde Covid 19 på begynnelsen av Digital Markedsføring men har…

 • Teknologi hjelper land med å overvinne kampen mot sult

  WFP I dette blogginnlegget, så skal jeg ta for meg Fn’s bærekraftsmål. Så skal jeg forklare hvordan teknologien kan utrydde fattigdom, og hvordan dagens teknologi kan bidra til å endre målene. Nå som det blir flere og flere teknologi som kommer til verden, bør vi være takknemlig for at over hele verden nå til dags…

 • Filterboble og Ekkokammer

  I denne bloggen, så skal jeg skrive om hva Filterboble er og hva Ekkokammer er? og hvilke påvirkninger og konsekvenser de utgjør i samfunnet. Hva er Filterboble?Filterboble handler om å samle inn informasjonen av tidligere nettsøk man har vært på, og deretter setter det sammen til et forslag til det nye søk basert på brukerens…

 • Plattformtjeneste

  Hva er Plattformtjeneste? Den digitale plattformen er en forretningsmodell. Modellen skaper verdi ved å tilrettelegge for transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, vanligvis forbrukere og produsenter. Det skal understrekes at plattformen er en forretningsmodell, ikke en teknologi. Mens programvareteknologi er ryggraden i digitale plattformer, er det ikke i seg selv en digital plattform. Plattformtjeneste…

 • VR-Teknologi

  Jeg har valgt å skrive om VR-Teknologi, siden det er en av de teknologiene som har kommet i Norge. Hva er VR-Teknologi?Vr-Teknologi er en teknologi som gjør for en person å interage med en digital simulert eller gjenskapt virkelig miljø. Den er designet slik at de fleste folk ikke kan skille seg mellom hva som…

 • Kunstig intelligens

  Hva er Kunstig intelligens? Kunstige intelligente systemer utfører aktiviteter, enten fysiske eller digitale, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data med den hensikt å oppnå et spesifikt mål. Noen AI-systemer kan også tilpasse seg ved å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere aktiviteter har påvirket miljøet! Hva brukes Kunstig intellingens til?…

 • Student i Corona-Tiden

  Det som skjedde under Corona tiden som student, er at det var mye hjemmeskole og ikke en eneste oppmøte pga harde restriksjoner, det opplevde jeg at det ble litt for kjedelig siden du ikke vet hvem som går med deg i klassen og du kjenner ikke klasse kameratene godt nok. Det jeg tenker om situasjonen…

 • Delingsøkonomi

  Delingsøkonomien er en forretningsmodell der hvor privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller gjennom meglerforetak. Delingsøkonomiens forretningsmodeller er ofte avhengige av å legge til rette for utleie av eiendeler som er ubrukte mesteparten av tiden. Hva det skal bety for din skatt, så er det avhengig av hvilken form delingsøkonomi det gjelder, og…